Loading...

De Sambrinco’s & Henk vd Heide 1969
LP043

7,50

Kenne Jo Se Noch?

Kant 1
1 – IT DOKKUMER LOKAELTSJE
2 – SIMMER YN FRYSLÂN
3 – NÉ… NÉ… NÉ…
4 – IT STOPLJOCHT
5 – MUOIKE FAN LANGWAR
6 – FRYSKE POLKA
7 – ALDE PEIJE
8 – WY WIENE DOE IN PEAR
9 – KOE IK MAR EFKES DYN ANTLIT WER SJEN

Kant 2
1 – US PAKE SYN KLOK
2 – FRIEZENLIET
3 – AS OM ‘E TOER
4 – AS IK TINK OAN DY JIERREN
5 – IK WOE DE STJERREN…
6 – JOW MY IN TÛT FAN DY
7 – DE ÂLDE LEMMERBOAT
8 – LEAVE WYTSKE
9 – SKÛTSJESILE

Vinyl in uitstekende staat

Hoes heeft lichte gebruikssporen en ’n kleine stickerbeschadiging

Label: M.A. VAN SEIJEN Nr. M.S. 3004